Młodzieżowe działania profrekwencyjne – podsumowanie

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych

Młodzieżowe działania profrekwencyjne – podsumowanie

23060 uczestników, ponad 200 nadesłanych zdjęć, 104 podmioty zaangażowane we współpracę – są to efekty zorganizowanych wydarzeń profrekwencyjnych, związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, przez młodzieżowe rady biorące udział w Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych.

W dniach 27-29 marca 2019 r. w Słupsku odbywał się Europejski Kongres Rad Młodzieżowych, w którym wzięło udział 205 osób reprezentujących 71 rad młodzieżowych działających na poziomie gminy, powiatu, czy województwa z całej Polski. Było to największe wydarzenie skierowane do rad młodzieżowych działających na terenie naszego kraju. Więcej informacji o Kongresie [tu].

Uczestnicy weryfikując zdobyte podczas Kongresu umiejętności i wiedzę organizowali pomiędzy 1 kwietnia a 10 maja  wydarzenie profrekwencyjne dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego.  Zgodnie w wymogami regulaminowymi, wydarzenie musiało być: skierowane do społeczności lokalnej, w dowolnej formie, promujące kampanie tymrazemglosuje.eu oraz #EUandME.

Zorganizowane wydarzenia miały rozmaitą formę. Młodzieżowe rady przygotowały między innymi: debaty, festyny, happeningi, spoty promocyjne oraz współuczestniczyły w wydarzeniach proeuropejskich przez inne podmioty.

„Pamiętajcie, że obywatelstwo ma wartość wtedy, jeśli jest uprawiane na co dzień. Trzeba je praktykować. Starsi obecnie meblują wam Europę, w której wy będziecie mieszkać. Nie dajcie im robić tego bez waszego udziału, bez waszego wpływu.” – powiedział Jan Truszczyński, ekspert Team Europe, podczas nagrania przygotowanego dla Młodzieżowej Rady Dębe Wielkie.

Jury składało się z przedstawicieli pięciu podmiotów zaangażowanych w organizację Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych:  Team Europe Polska (dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz,  dr Błażej Choroś, dr Anna Jaroń i dr Marta Pachocka), Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce (Marta Angrocka-Krawczyk i Krzysztof Nalepa), Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce (Kinga Schlesinger i Aleksandra Polak), Fundacja Civis Polonus (Joanna Pietrasik, Katarzyna Chrapka, Karolina Pawlak i Paweł Bącal), Słupski Instytut ds. Młodzieży (Iwona Wrycz, Justyna Piechowska, Marcin Syrnyk i Robert Linkiewicz).

Obrady jury odbyły się 22 maja w siedzibie  Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce. Podczas niego jury jednogłośnie postanowiło przyznać o jedną nagrodę więcej, niż przewidywał regulamin.

Na podstawie oceny wydarzenia przez dwóch niezależnych członków jury, laureatami Konkursu Europejskiego Kongresu Młodzieżowych Rad zostali:

  • Młodzieżowa Rada Gminy Dębe Wielkie za zorganizowanie Kongresu Szkół Powiatu Mińskiego.

Celem organizowanego kongresu było zaangażowanie dorosłych przez własne dzieci do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W wydarzeniu wzięło udział 90 osób, w tym przedstawiciele 13 szkół z powiatu mińskiego. W Kongresie uczestniczyli też przedstawiciele władzy lokalnej. Głównym ekspertem wspierającym wydarzenie była dr hab. Marta Witkowska ekspert Team Europe wraz ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego, jako moderatorami warsztatów dyskusyjnych w trakcie Kongresu.

  • Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi za zorganizowanie Młodzieżowych Dni Europejskości.

W największym centrum handlowym w Łodzi, młodzi radni przy współpracy z lokalnymi partnerami zorganizowali cykl wydarzeń profrekwencyjnych. Jednym z nim była debata pt. „Co nam dała Unia Europejska?”.  Podczas wydarzenia były kolportowane materiały poświęcone wyborom do Parlamentu Europejskiego, emitowane były spoty reklamowe kampanii tymrazemglosuje.eu oraz #EUandME. Podczas wydarzenie młodzi radni zaprezentowali także najczęściej pojawiające się fałszywe informacje o Unii Europejskiej. Nie zabrakło także programu kulturalnego.

  • Młodzieżowa Rada Miasta Międzyrzeca Podlaskiego za organizację wydarzenia pt. „26 maja zrób mamie prezent i idź na wybory. Quiz wiedzy o Unii Europejskiej.”

„Zrób mamie  prezent i idź na wybory” – pod takim hasłem Młodzieżowa Rada Miasta w Międzyrzecu Podlaskim zorganizowała Quiz wiedzy o Unii Europejskiej. Wydarzenie mające zachęcić do udziału w wyborach do europarlamentu odbyło się 12 kwietnia w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury. Do testu zgłosiło się pięć czteroosobowych drużyn. Uczniowie z Międzyrzeca Podlaskiego, Białej Podlaskiej i Terespola weryfikowali swoją wiedzę na temat wspólnoty europejskiej podczas trzech rund. Podczas spotkania wyświetlono film pt. „Odludek”. Młodzieżowi radni przypomnieli zebranym, że dzięki udziałowi w wyborach mają wpływ na zmiany w Unii Europejskiej. Wymieniali też zalety przynależności do wspólnoty europejskiej, kładąc szczególny nacisk na realizację kluczowych inwestycji w mieście dzięki właśnie funduszom unijnym.

  • Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego za realizację działania pt. „Tramwajem do Parlamentu Europejskiego.

Wydarzenie zorganizowane przez członków Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, odbyło się 6 maja w Szczecinie. Jego główne hasło to: „26 maja zrób swojej mamie prezent i zabierz ją na wybory”. Przedsięwzięcie polegało na jeżdżeniu po Szczecinie wynajętym, udekorowanym w unijne flagi tramwajem, w którym radni rozmawiali z pasażerami o Unii Europejskiej. Młodzież przygotowała wiele atrakcji dla uczestników wydarzenia, które promowały wybory do Parlamentu Europejskiego, np. oglądanie spotów kampanii „Tym razem głosuję”, „EUandME”.

Laureaci zostaną zaproszeni do udziału w wizycie studyjnej do Brukseli lub letniej szkole europejskiej. Ostateczna forma nagrody uzależniona jest od wieku laureatów. Serdecznie gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content