EUROPEJSKI KONGRES RAD MŁODZIEŻOWYCH

24 - 26 maja 2024 w Chęcinach

Zarejestruj się

Już niedługo rusza rejestracja uczestników!

Potrwa do 25 lutego 2024 (23:59).

Zorganizuj wydarzenie

Zorganizuj wydarzenie o charakterze edukacyjno – informacyjnym pokazującym możliwości, jakie daje Unia Europejska młodym obywatelom, lub/i pokazującym obecność Unii Europejskiej na poziomie lokalnym lub regionalnym. 

Weź udział w Kongresie

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych 2024 odbędzie się 
24 – 26 maja w Chęcinach.

Zorganizuj wydarzenie o charakterze edukacyjno – informacyjnym i weź udział w Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych!

Dołącz do społeczności europejskiej za pomocą platformy wspolnie.eu.
Jesteśmy wspólnie tu i na wspólnie.eu.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

Dział rekrutacji: Michał Szostak
telefon: +48 792 618 377
mail: ekrm2024@civispolonus.org.pl

Koordynatorka Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych: Karolina Pawlak 
telefon: +48 723 901 395
mail: karolina.pawlak@civispolonus.org.pl

ekrm2024@civispolonus.org.pl
Skip to content