Kontakt

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych

Kontakt z organizatorem Kongresu:

Fundacja Civis Polonus (ul. Bagatela 10 lokal 34a i 47; 00-585 Warszawa)
Zespół ds. Rekrutacji:
Michał Szostak
mail: kongres@instytutmlodziezy.pl
telefon: 792 618 377

Koordynatorka projektu:

Karolina Pawlak
mail: karolina.pawlak@civispolonus.org.pl
telefon: 723 901 395