O Kongresie

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce, Fundacją Civis Polonus, Punktami Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce oraz siecią Team Europe zapraszają młodzież działającą w radach młodzieżowych do udziału w Europejskim Kongresie!

Celem Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych (EKRM) jest zainteresowanie młodych obywateli działających w młodzieżowych radach i sejmikach wojewódzkich tematyką europejską, jej priorytetami, projektami i kierunkami rozwoju.

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych będzie wydarzeniem edukacyjnym dla obywateli, którzy wcześniej zaangażowali się i zorganizowali wydarzenie (online lub stacjonarnie) w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy (lub aktywnie brali w niej udział). Przed realizacją EKRM młodzież otrzyma wsparcie w organizacji przez nich wydarzenia (online lub stacjonarnie).

Zależy nam aby EKRM był również przestrzenią do prawdziwej otwartej dyskusji a nie tylko forum, na którym młodzi słuchają dorosłych i ekspertów.

Wydarzenie będzie okazją do budowania środowiska  młodych aktywnych ludzi, którzy są zainteresowani i zaangażowaniu w tworzenie przyszłości Unii Europejskiej.

Kongres odbędzie się w dniach 24- 26 maja w Chęcinach (woj. Świętokrzyskie).

Kongres organizowany jest przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce z Fundacją Civis Polonus.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Kongresie będzie zorganizowanie przynajmniej jednego wydarzenia (online lub stacjonarnie) o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

*udział w Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych jest bezpłatny. Koszty noclegu pokrywa organizator.

*pokrycie kosztów transportu zgodne jest z Ustawą o samorządzie gminnym art. 5b, pkt 11. W szczególnych przypadkach i napotkanych trudnościach  związanych z transportem uczestnika, wskazany jest kontakt z organizatorem Kongresu.

*w Kongresie udział wziąć mogą opiekunowie Młodzieżowych Rad i Sejmików, których przynajmniej jeden Młodzieżowy Radny zorganizuje wydarzenie. Więcej informacji w regulaminie.

*udział w EKRM mogą wziąć osoby niepełnoletnie za zgodą rodzica.

Dodatkowe informacje:

Skip to content