Młodzieżowe działania profrekwencyjne – podsumowanie

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych

Młodzieżowe działania profrekwencyjne – podsumowanie

23060 uczestników, ponad 200 nadesłanych zdjęć, 104 podmioty zaangażowane we współpracę – są to efekty zorganizowanych wydarzeń profrekwencyjnych, związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, przez młodzieżowe rady biorące udział w Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych.

W dniach 27-29 marca 2019 r. w Słupsku odbywał się Europejski Kongres Rad Młodzieżowych, w którym wzięło udział 205 osób reprezentujących 71 rad młodzieżowych działających na poziomie gminy, powiatu, czy województwa z całej Polski. Było to największe wydarzenie skierowane do rad młodzieżowych działających na terenie naszego kraju. Więcej informacji o Kongresie [tu].

Uczestnicy weryfikując zdobyte podczas Kongresu umiejętności i wiedzę organizowali pomiędzy 1 kwietnia a 10 maja  wydarzenie profrekwencyjne dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego.  Zgodnie w wymogami regulaminowymi, wydarzenie musiało być: skierowane do społeczności lokalnej, w dowolnej formie, promujące kampanie tymrazemglosuje.eu oraz #EUandME.

Zorganizowane wydarzenia miały rozmaitą formę. Młodzieżowe rady przygotowały między innymi: debaty, festyny, happeningi, spoty promocyjne oraz współuczestniczyły w wydarzeniach proeuropejskich przez inne podmioty.

„Pamiętajcie, że obywatelstwo ma wartość wtedy, jeśli jest uprawiane na co dzień. Trzeba je praktykować. Starsi obecnie meblują wam Europę, w której wy będziecie mieszkać. Nie dajcie im robić tego bez waszego udziału, bez waszego wpływu.” – powiedział Jan Truszczyński, ekspert Team Europe, podczas nagrania przygotowanego dla Młodzieżowej Rady Dębe Wielkie.

Jury składało się z przedstawicieli pięciu podmiotów zaangażowanych w organizację Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych:  Team Europe Polska (dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz,  dr Błażej Choroś, dr Anna Jaroń i dr Marta Pachocka), Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce (Marta Angrocka-Krawczyk i Krzysztof Nalepa), Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce (Kinga Schlesinger i Aleksandra Polak), Fundacja Civis Polonus (Joanna Pietrasik, Katarzyna Chrapka, Karolina Pawlak i Paweł Bącal), Słupski Instytut ds. Młodzieży (Iwona Wrycz, Justyna Piechowska, Marcin Syrnyk i Robert Linkiewicz).

Obrady jury odbyły się 22 maja w siedzibie  Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce. Podczas niego jury jednogłośnie postanowiło przyznać o jedną nagrodę więcej, niż przewidywał regulamin.

Na podstawie oceny wydarzenia przez dwóch niezależnych członków jury, laureatami Konkursu Europejskiego Kongresu Młodzieżowych Rad zostali:

  • Młodzieżowa Rada Gminy Dębe Wielkie za zorganizowanie Kongresu Szkół Powiatu Mińskiego.

Celem organizowanego kongresu było zaangażowanie dorosłych przez własne dzieci do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W wydarzeniu wzięło udział 90 osób, w tym przedstawiciele 13 szkół z powiatu mińskiego. W Kongresie uczestniczyli też przedstawiciele władzy lokalnej. Głównym ekspertem wspierającym wydarzenie była dr hab. Marta Witkowska ekspert Team Europe wraz ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego, jako moderatorami warsztatów dyskusyjnych w trakcie Kongresu.

  • Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi za zorganizowanie Młodzieżowych Dni Europejskości.

W największym centrum handlowym w Łodzi, młodzi radni przy współpracy z lokalnymi partnerami zorganizowali cykl wydarzeń profrekwencyjnych. Jednym z nim była debata pt. „Co nam dała Unia Europejska?”.  Podczas wydarzenia były kolportowane materiały poświęcone wyborom do Parlamentu Europejskiego, emitowane były spoty reklamowe kampanii tymrazemglosuje.eu oraz #EUandME. Podczas wydarzenie młodzi radni zaprezentowali także najczęściej pojawiające się fałszywe informacje o Unii Europejskiej. Nie zabrakło także programu kulturalnego.

  • Młodzieżowa Rada Miasta Międzyrzeca Podlaskiego za organizację wydarzenia pt. „26 maja zrób mamie prezent i idź na wybory. Quiz wiedzy o Unii Europejskiej.”

„Zrób mamie  prezent i idź na wybory” – pod takim hasłem Młodzieżowa Rada Miasta w Międzyrzecu Podlaskim zorganizowała Quiz wiedzy o Unii Europejskiej. Wydarzenie mające zachęcić do udziału w wyborach do europarlamentu odbyło się 12 kwietnia w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury. Do testu zgłosiło się pięć czteroosobowych drużyn. Uczniowie z Międzyrzeca Podlaskiego, Białej Podlaskiej i Terespola weryfikowali swoją wiedzę na temat wspólnoty europejskiej podczas trzech rund. Podczas spotkania wyświetlono film pt. „Odludek”. Młodzieżowi radni przypomnieli zebranym, że dzięki udziałowi w wyborach mają wpływ na zmiany w Unii Europejskiej. Wymieniali też zalety przynależności do wspólnoty europejskiej, kładąc szczególny nacisk na realizację kluczowych inwestycji w mieście dzięki właśnie funduszom unijnym.

  • Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego za realizację działania pt. „Tramwajem do Parlamentu Europejskiego.

Wydarzenie zorganizowane przez członków Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, odbyło się 6 maja w Szczecinie. Jego główne hasło to: „26 maja zrób swojej mamie prezent i zabierz ją na wybory”. Przedsięwzięcie polegało na jeżdżeniu po Szczecinie wynajętym, udekorowanym w unijne flagi tramwajem, w którym radni rozmawiali z pasażerami o Unii Europejskiej. Młodzież przygotowała wiele atrakcji dla uczestników wydarzenia, które promowały wybory do Parlamentu Europejskiego, np. oglądanie spotów kampanii „Tym razem głosuję”, „EUandME”.

Laureaci zostaną zaproszeni do udziału w wizycie studyjnej do Brukseli lub letniej szkole europejskiej. Ostateczna forma nagrody uzależniona jest od wieku laureatów. Serdecznie gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *