Rejestracja

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych

Jeśli chcesz wziąć udział w Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych (EKRM) wystarczy uważnie przejść poniższe kroki:

I etap rekrutacji:

 1. Zapoznaj się z Regulaminem EKRM
 2. Pobierz formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu). Jeśli masz ukończone 18 lat wypełniasz formularz dla uczestnika pełnoletniego, jeśli jeszcze nie masz ukończonych 18 lat wypełniasz formularz dla uczestnika niepełnoletniego.
 3. Zaloguj się na stronie https://wspolnie.eu/pl/
 4. Zaloguj się na platformie Konferencji w sprawie przyszłości Europy https://futureu.europa.eu/?locale=pl

Formularz zgłoszeniowy razem z potwierdzeniem bycia użytkownikiem strony https://wspolnie.eu/pl/ i platformy https://futureu.europa.eu/?locale=pl wysyłasz na adres mailowy kongres@instytutmlodziezy.pl

Po przesłaniu niezbędnych dokumentów otrzymasz od nas potwierdzenie zakwalifikowania się do II etapu rekrutacji.

II etap rekrutacji:

 1. Jeśli jesteś uczestnikiem niepełnoletnim do 3 maja 2022 jesteś zobowiązany odesłać nam zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na Twój udział w Kongresie.
 2. Rejestrujesz swoje wydarzenie przed jego rozpoczęciem na platformie Konferencji w sprawie przyszłości Europy.
 3. Do 3 maja 2022 powinieneś zorganizować wydarzenie w ramach Konferencji o przyszłości Europy.
 4. Po zakończeniu wydarzenia zamieszczasz rekomendacje z niego płynące na platformie Konferencji.
 5. Wypełniasz sprawozdanie z wydarzenia (załącznik nr 4 do Regulaminu) i odsyłasz nam adres mailowy kongres@instytutmlodziezy.pl.

Wskazówki:

– Twoje wydarzenie będzie oceniane pod dwoma kryteriami

 1. Formalnym
 2. Merytorycznym

Wymogi formalne to: wysłany formularz zgłoszeniowy z informacją o pełnieniu mandatu młodzieżowego radnego/ radnej oraz przesłanie potwierdzenia bycia użytkownikiem strony wspólnie.eu i platformy Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

*W przypadku osób niepełnoletnich wymogiem formalnym jest przesłanie do 3.05.2022 zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych.

Kryteria merytoryczne:

Zaangażowanie podmiotów zewnętrznych w organizację, zbudowanie partnerstwa lokalnego z organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym, siecią Europe Direct, ekspertami Team Europe (punktacja: 0 – 15);

Atrakcyjność i jakość zrealizowanego wydarzenia oraz poziom włączenia młodzieży i jego uczestników do rozmowy w celu wypracowania rekomendacji w sprawie Konferencji o przyszłości Europy (punktacja 0– 20);

Jakość przygotowanego opisu wydarzenia, w tym wykazanie zaakceptowanych i umieszczonych na platformie Konferencji postulatów (punktacja: 0 – 20);

Jakość przygotowywanych komunikatów prasowych do mediów, zaangażowanie innych podmiotów do promocji, zapewnienie widoczności działań, umieszczenie na materiałach informacyjno-promocyjnych wymaganych logotypów (punktacja: 0 – 15)