Rejestracja

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych

Jeśli chcesz wziąć udział w Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych (EKRM) wystarczy uważnie przejść poniższe kroki:

I etap rekrutacji:

 1. Zapoznaj się z Regulaminem EKRM
 2. Pobierz formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu). Jeśli masz ukończone 18 lat wypełniasz formularz dla uczestnika pełnoletniego, jeśli jeszcze nie masz ukończonych 18 lat wypełniasz formularz dla uczestnika niepełnoletniego.
 3. Formularz zgłoszeniowy razem z potwierdzeniem bycia użytkownikiem strony https://wspolnie.eu/pl/ wyślij do dnia 25 lutego 2024r. na adres mailowy ekrm2024@civispolonus.org.pl.

Po przesłaniu niezbędnych dokumentów otrzymasz od nas potwierdzenie zakwalifikowania się do II etapu rekrutacji.

II etap rekrutacji:

 1. Jeśli jesteś uczestnikiem niepełnoletnim do 18 lutego 2024 jesteś zobowiązany odesłać nam zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na Twój udział w Kongresie na adres: ekrm2024@civispolonus.org.pl.
 2. W następnej kolejności od 17 stycznia do 14 kwietnia 2024 (włącznie) organizujesz działanie ONLINE lub STACJONARNIE o charakterze profrekwencyjnym (zwiększającym udział, podnoszącym poziom świadomości o wyborach do Parlamentu Europejskiego) lub działanie promujące zmiany, które zaszły w Polsce przez ostatnich 20 lat bycia Polski w Unii Europejskiej z okazji obchodów 20- lecia dołączenia przez Polskę do UE.
 3. Jako uczestnik drugiego etapu rekrutacji jest zobowiązany do dnia 15 kwietnia 2024 przesłać sprawozdanie z zorganizowanego wydarzenia (załącznik nr 4 Regulaminu) na adres mailowy: ekrm2024@civispolonus.org.pl.

Wskazówki:

– Twoje wydarzenie będzie oceniane pod trzema kryteriami merytorycznymi:

 1. zaangażowanie podmiotów zewnętrznych w organizację, zbudowanie partnerstwa
  lokalnego z organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym, siecią Europe
  Direct, ekspertami Team Europe (punktacja: 0 – 20);
 2. atrakcyjność i jakość przygotowanego działania oraz jego opisu (punktacja: 0 – 60);
 3. jakość przygotowywanych komunikatów prasowych do mediów, zaangażowanie
  innych podmiotów do promocji, zapewnienie widoczności działań, umieszczenie na
  materiałach informacyjno-promocyjnych wymaganych logotypów (punktacja: 0 – 20).

Wymogi formalne to: wysłany formularz zgłoszeniowy z informacją o pełnieniu mandatu młodzieżowego radnego/ radnej oraz przesłanie potwierdzenia bycia użytkownikiem strony wspólnie.eu.

*W przypadku osób niepełnoletnich wymogiem formalnym jest przesłanie do 18 lutego 2024 zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych.

Skip to content