EUROPEJSKI KONGRES RAD MŁODZIEŻOWYCH

26-28 maja 2023 r. w Lublinie

Zarejestruj się

16 lutego 2023 r. rusza rejestracja uczestników!

Potrwa do dnia 22 marca 2023 r.

Zorganizuj wydarzenie

Zorganizuj wydarzenie o charakterze edukacyjno – informacyjnym pokazującym możliwości, jakie daje Unia Europejska młodym obywatelom, lub/i pokazującym obecność Unii Europejskiej na poziomie lokalnym lub regionalnym. 
Do 13 kwietnia 2023 prześlij
sprawozdanie z zorganizowanego wydarzenia!

Weź udział w Kongresie

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych odbędzie się 
wiosną 2023 r. w Lublinie.

Zorganizuj wydarzenie o charakterze edukacyjno – informacyjnym i weź udział w Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych!

Dołącz do społeczności europejskiej za pomocą platformy wspolnie.eu.
Jesteśmy wspólnie tu i na wspólnie.eu.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

Dział rekrutacji: Michał Szostak
telefon: +48 792 618 377
mail: ekrm2023@civispolonus.org.pl

Koordynatorka Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych: Karolina Pawlak 
telefon: +48 723 901 395
mail: karolina.pawlak@civispolonus.org.pl

ekrm2023@civispolonus.org.pl
Skip to content